Deschidere cont societate

Avocații RLB îți oferă consultanță în relația cu băncile din România

Cont capital social

Dorești să înființezi o societate și la Registrul Comerțului ai nevoie de dovadă deschiderii unui cont de capital social. Pentru această lucru ai nevoie de o banca pe care ar fi bine să o alegi în funcție de comisioane, produsele și serviciile oferite dedicate companiilor, existența operațiunilor pe internet, rețea și altele.

Deschiderea unui cont de capital social presupune depunerea următoarelor înscrisuri

· Act constitutiv/ statut/ contract de asociere a entității în curs de înființare;

· Rezervarea de denumire a entității în curs de înființare;

· Actele justificative ale calității de reprezentant (act constitutiv/ procura autentificată/ împuternicire avocațială tip);

· Actul/actele de identitate ale reprezentantului/reprezentanților.

Cont curent

După deschiderea contului de capital social, după ce se obțin actele firmei nou înființate, trebuie să se obțină deschiderea unui cont curent.

Contul curent este produsul bancar de baza care îți va oferi acces la toate produsele și serviciile din portofoliul băncii.

Conturile curente pot fi deschise în RON și alte devize cotate, conform solicitării tale.

Tipuri de operațiuni permise și produse atașate contului curent:

- depuneri de numerar în lei și valută - la ghișeele Băncii;

- retrageri în numerar în lei și valută - la ghișeele Băncii, inclusiv prin POS și în lei prin ATM;

- plăti și încasări prin virament intră/ interbancar, fără numerar, pe suport hârtie / electronic;

- tranzacții pe piață valutară interbancară - la ghișeele Băncii, prin internet banking;

- constituirea și lichidarea de depozite în lei și valută - la ghișeele Băncii, prin internet banking etc;

- operațiuni valutare (transferuri, încasări, etc);

Servicii atașate contului curent:

- eliberarea de extrase de cont periodic sau istoric al operațiunilor înregistrate;

- informare asupra soldului conturilor - la ghișeele bănci, prin call center, internet banking, home banking etc;

- carduri bancare;

- conturile de depozit, certificate de depozit;

- produse de creditare (descoperit autorizat de cont, linii de credit, credite de investiții, etc);

- servicii de banca la distanță: internet banking, home banking, mobile banking etc;

- debit direct, plăti programate;

- alte produse și servicii bancare (CEC, bilet la ordin, etc).

Documentația necesară deschiderii contului curent este:

· Act constitutiv;

· Încheierea judecătorului delegat privind înregistrarea societății/grupului în Registrul Comerțului;

· Toate actele adiționale la actul constitutiv /sau formă actualizată la zi a actului constitutiv cu dovadă înregistrării la Registrul Comerțului;

· Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;

· Certificatul de înregistrare fiscală;

· Hotărârea organului de conducere privind deschiderea contului și persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont sau împuternicire pentru persoanele desemnate să deschidă cont și/sau să efectueze operațiuni pe cont, după caz;

· Actul de identitate a Reprezentantului legal și dovadă îndeplinirii formalităților de

publicitate la Registrul Comerțului pentru Reprezentantul legal;

· Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să efectueze operațiuni pe cont;

· Actele de identitate ale beneficiarului real/ beneficiarilor reali;